Fizikteki kuvvet kavramı sahip olunan bir özelliğe karşılık gelmez. Kuvvet, herhangi iki nesne arasındaki bir etkileşimden kaynaklanır. Kuvvet hem bir büyüklüğe sahiptir hem de bir yön içerir. Birimi Newton’dur.

Sayfalar

  • / 15