Küresel ölçekte insanların neden olduğu sera gazı salımının yaklaşık %8’i gıda israfından kaynaklanıyor. Bu değer, dünyanın en fazla sera gazı salımına yol açan ikinci ülkesi olan ABD’nin sera gazı salımına yakın. Çünkü insanların tüketmesi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri çöpe atılıyor.

Sayfalar

  • / 19