Ormanlardaki ağaçlar şehirlerde tek başına yetişen ağaçlardan daha uzun yaşar. Çünkü ağaçlar kökleri aracılığıyla iletişim kurabilir ve ihtiyaç duydukları besin maddelerini birbirleriyle paylaşabilir. Bakteri ve mantar gibi mikroorganizmalar da bu iletişime aracılık eder.

Sayfalar

  • / 15