Bir grup araştırmacı bitki yapraklarını elektrik üreten güneş gözelerine dönüştürdü.