Dünya ve Yaşam
Dr. Bülent Gözcelioğlu
17/12/2014 - 09:53

Denizlerin En Hızlı İlk 10 Balığı

Tüm canlılar gibi, deniz balıkları da yaşamlarını çeşitli özellikleri sayesinde devam ettirir. Bazıları zehirleriyle ünlüyken bazılarının gizlenme yeteneği ön plandadır.

Tüm canlılar gibi, deniz balıkları da yaşamlarını çeşitli özellikleri sayesinde devam ettirir. Bazıları zehirleriyle ünlüyken bazılarının gizlenme yeteneği ön plandadır. Bazıları ise çok hızlı bir şekilde yüzerek hem avlarını kolayca yakalar hem de avcılarından kolayca kaçar. Ancak balıkların hızlarını ölçmek kolay değildir ve sonuçlar kesin olmayıp tahmine dayanır. Bu da çeşitli hız listelerinin hazırlanmasının nedenidir. Deniz balıklarının en hızlıları için yapılan ilk 10 sıralaması, yerler bazı listelerde değişse de, genel olarak aşağıdaki gibidir.

1. Yelken Balığı (Istiophorus platypterus)

Denizlerin en hızlı yüzen balığı saatte 110 km kadar hız yapabilen yelken balığıdır. Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yaşayan bu balıkların ömürleri 13 yıl kadardır. Ortalama boyları 270 cm’dir (en fazla 348 cm). Ağırlıkları ise 100 kg kadar olabiliyor.

2. Çizgili Marlin (Kajikia audax)

İkinci sırada saatte 80 km hız yapabilen çizgili marlin var. Pasifik ve Hint okyanuslarının tropikal ve ılık sularında yaşarlar. Çizgili marlinlerin ortalama boyları 290 cm’dir (en fazla 420 cm). Ağırlıkları ise 440 kg’a kadar olabiliyor.

3. Vahu Balığı (Acanthocybium solandri)

Üçüncü sırada Vahu balıkları var. Saatte 78 km kadar hız yapabilen Vahu balıkları tropikal ve ılık suların yanı sıra tüm okyanuslarda yaşayabilir. Akdeniz ve Karayip denizlerine de girerler. Ortalama boyları 170 cm’dir (en fazla 250 cm). Ağırlıkları ise 83 kg kadar olabiliyor.

4. Güney Mavi Yüzgeçli Ton Balığı (Thunnus maccoyii)Dördüncü sırada Güney mavi yüzgeçli ton balığı var. Saatte 76 km kadar hız yapabiliyorlar. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının hem sıcak hem de soğuk kısımlarında, genelde 30-50 derece enlemler arasında hareket ederler. 20 yıl kadar yaşayabilen Güney mavi yüzgeçli ton balıklarının ortalama boyları 160 cm’dir (en fazla 245 cm). Ağırlıkları ise 260 kg kadar olabiliyor.

5. Sarı Yüzgeçli Ton Balığı (Thunnus albaceres) Beşinci sırada sarı yüzgeçli ton balığı var. Saatte 74 km kadar hız yapabiliyorlar. Bu balıklar Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının hem sıcak hem de soğuk kısımlarında bulunur. 9 yıl kadar yaşayabilen sarı yüzgeçli ton balıklarının ortalama boyları 150 cm’dir (en fazla 239 cm). Ağırlıkları ise 200 kg kadar olabiliyor.

6. Pamuk Balığı (Prionace glauca)Altıncı sırada mavi köpekbalığı olarak da bilinen pamuk balığı var. Saatte 69 km kadar hız yapabiliyorlar. 20 yıl kadar yaşayabilen pamuk balıkları hemen hemen tüm denizlerde bulunur. Bu balıkların ortalama boyları 335 cm’dir (en fazla 400 cm). Ağırlıkları ise 205 kg kadar olabiliyor.

7-8. Yedinci ve sekizinci sırada aynı hıza sahip iki balık var:

Kemik Balığı (Albula vulpes)

Saatte 64 km kadar hız yapabilen kemik balıkları Pasifik Okyanusu’nun doğu kıyıları ile Atlantik Okyanusu’nun batı kıyılarında (ABD, Bahamalar, Brezilya, Meksika Körfezi vb.) yaşar. Ortalama boyları 35 cm’dir (en fazla 104 cm). Ağırlıkları ise 10 kg kadar olabiliyor.

Kılıç Balığı (Xiphias gladius) Kılıç balıkları da saatte 64 km kadar hız yapabiliyor. Kılıç balıkları hemen hemen tüm denizlerde ve okyanuslarda yaşayabiliyor. Akdeniz, Marmara Denizi ve Karadeniz’de de bulunurlar. Ortalama boyları 300 cm’dir (en fazla 455 cm). Ağırlıkları ise 650 kg kadar olabiliyor.

9-10. Dokuzuncu ve onuncu sırada da aynı hıza sahip iki balık var:

Dört Kanatlı Uçan Balık (Hirundichthys affinis) Saatte 56 km kadar hız yapabilen dört kanatlı uçan balıklar, Doğu Atlantik’te Gine’den Angola’ya, Batı Atlantik’te ABD, Meksika Körfezi ve Brezilya’nın kuzeyine kadar olan yerlerde yayılış gösterir. Ayrıca Kanada, Karayip Denizi ve Arap Denizi’nde de bulunurlar. 1 yıl kadar yaşayabilen dört kanatlı uçan balıkların ortalama boyları 24 cm’dir (en fazla 30 cm).

Tarpon (Megalops cyprinoides)Hint-Pasifik tarponu olarak da bilinen bu balıklar saatte 56 km yapabiliyor. Tarponlar Hint-Pasifik’te, Afrika’nın doğu kıyılarında, Endonezya, Kore, Avustralya’nın kuzeyi, Güney Çin Denizi, Mikronezya başta olmak üzere birçok bölgede yaşar. 44 yıl kadar yaşayabilen tarponların ortalama boyları 30 cm’dir (en fazla 150 cm). Ağırlıkları ise 18 kg kadar olabiliyor.

Not: Hız listelerinde birim olarak mil/saat baz alınmış, bu yazıda kilometre/saat olarak değiştirilmiştir.

Kaynak:

Dünya ve Yaşam

Bilimsel çalışmalar, günümüzden 133 milyon yıl önceki Weissert Olayı sırasında atmosferdeki karbondioksit miktarının azalması nedeniyle Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklığının 3 °C düştüğünü gösteriyor.

Su altında mekanik hareketleri elektriğe dönüştürebilen bir cihaz geliştirildi.