Teknoloji
04/06/2015 - 11:07

Maden Ocağı'nda Cankurtaran

Madenci robot normal koşullarda çizgi takip ederek madenden kömür taşıma işini yapıyor ve insanın iş yükünün azaltmasını sağlıyor.

Giriş

Maden kazalarında fazla sayıda ölümlerin yaşandığı ülkemizde buna tedbir almak için robotumuzu geliştirmeye karar verdik. Madenci robotu tasarlayarak zor şartlardaki çalışma yükünü azalttık. Ve eklenen algılayıcılarla insan hayatını koruma yönünde tedbir almış olduk.

Amacı

Yapılan projede robotun farklı algılayıcılarını kullanarak, aynı anda bir çok görevi yerine getirmesini sağladık. Madenci robot normal koşullarda çizgi takip ederek madenden kömür taşıma işini yapıyor ve insanın iş yükünün azaltmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra eklenen sıcaklık algılayıcı ile ortam sıcaklığının artması ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesi durumunda siren çalarak uyarıda bulunuyor. 

Yöntem

Strafor köpüklerle dağ görünümü yaparak görselimizi kuvvetlendirdik. Robotumuza da gerekli algoritmayı yükleyerek çalışmasını sağladık.

Sonuç ve Tartışma

İş yapma kolaylığı sağlamanın yanı sıra insan hayatının önemine vurgu yaparak olumsuz şartlarda uyarı vermesini ve ölümlerin azalmasını hedefledik. Bu doğrultuda amacımıza ulaştık. Madenci robotu geliştirerek gerçek hayatta da kullanılmasını sağlayabiliriz.

Kaynaklar

Maden ocağında çalışma koşulları hakkında madenlerde çalışan işçilerden ve sosyal medyadan destek aldık. 

Ekip Tanıtımı

ÖĞRENCİLERİMİZ

Eren KOÇ

Arda Eren IŞIK

Eda TOP

Selin ARI

Nevin TULUKÇU

Proje Yürütücüsü: F. Betül İL

Rehber Öğretmen: Şekibe TAS