Fizik-Kimya-Matematik
Ayşenur Okatan
22/06/2021 - 09:30

Su Yanabilir mi?

Yapısında yanma olayının gerçekleşmesi için gerekli hidrojen ve oksijeni bulunduran suyu yakabilir miyiz?

Bir maddenin yanabilmesi için bir yanıcı maddeye, bir yakıcı maddeye ve yanma olayını başlatacak bir ısı kaynağına ihtiyaç vardır. Örneğin bir kâğıt bir kibrit ile tutuşturularak yandığında kâğıt yanıcı madde, atmosferdeki oksijen yakıcı madde, kibritin oluşturduğu kıvılcım ise yanma tepkimesinin başlaması için gerekli ısı kaynağıdır.

Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan bir bileşiktir. Hidrojenin yapısında sadece bir tane elektron bulunur ve bu yüzden tepkimeye girmeye hayli istekli bir elementtir. Bu nedenle hidrojen, başka bir hidrojen atomuyla bağ kurarak bileşik oluşturur ve doğada genellikle hidrojen gazı şeklinde bulunur. Hidrojen gazı yanıcı bir maddedir. Öyle ki bir ortamdaki hidrojen oranı %4’e ulaştığında yanmaya başlayabilir. Oksijen ise yakıcı bir maddedir. Peki, yapısında hidrojen ve oksijen atomları bulunan su, bir ısı kaynağı ile tutuşturularak yakılabilir mi? Hayır, bu mümkün değildir.

Bunun sebebi suyun zaten yanmış bir bileşik olmasıdır. Yanma, yanıcı bir madde ile yakıcı bir maddenin tepkimeye girmesi sonucu enerjinin açığa çıktığı kimyasal bir süreçtir. Hidrojen ve oksijen tepkimeye girdiğinde su oluşur, aynı zamanda ısı ve ışık formunda enerji açığa çıkar. Dolayısıyla su yanma tepkimesi sonucu meydana gelen bir bileşik olduğu için tekrar yakılamaz. Yani suyu yanmış bir odunun külleri gibi düşünebilirsiniz.

Kaynaklar:

 

Fizik-Kimya-Matematik

2, 3, 5, 7, 11, … şeklinde devam eden, kendisinden ve 1’den başka pozitif böleni olmayan 2 ve 2’den büyük sayılara asal sayı dendiğini birçoğumuz biliyoruz. Peki, asal sayılar neden önemlidir? Günlük hayatta ne işimize yarar?

2021 Nobel Kimya Ödülü’nü Benjamin List ve David MacMillan kazandı.