Fizik-Kimya-Matematik
Dr. Mahir E. Ocak
02/10/2015 - 17:22

Çift Yarık Deneyi

Parçacıklar ile yapılan çift yarık deneyleri doğayı kavrayışımızda çok büyük değişikliklere sebep oldu.

Aşağıda çift yarık deneyi ile ilgili bir video görüyorsunuz. Başlangıçta sadece bir yarık varken herhangi bir girişim deseni gözlenmiyor. Ancak yarığın ortasına ufak bir parça konarak iki ayrı yarığın oluşması sağlandıktan sonra farklı yarıklardan geçen dalgalar üst üste binerek bir girişim deseni oluşturuyor. Ayrıca yarıklar arasındaki mesafeye bağlı olarak girişim deseninin değiştiği de görülüyor.

Söz konusu olan su dalgalarıysa deney sonuçları bizi pek şaşırtmaz. Ancak 20. yüzyılın başlarında elektronlar kullanılarak yapılan çift yarık deneylerinde elektronların da su dalgaları gibi girişim deseni oluşturduğu gözlemlendi. Üstelik elektronlar yarıkların üzerine tek tek gönderildiğinde bile girişim deseni gözlemleniyordu. Dolayısıyla çift yarık deneyleri bir elektronun dalga gibi davranarak iki yarıktan da geçtiğini gösteriyordu.

Bugün elektron, proton gibi parçacıkların bazen madde bazense dalga gibi davranması maddenin ikili doğası olarak adlandırılıyor. Örneğin elektronlar çift yarık deneylerinde dalga gibi davranmalarına rağmen tek yarık deneylerinde madde gibi davranır. Çift yarık deneylerinde bir girişim deseni oluşurken tek yarık deneylerinde oluşmaz. 

 

 

 

 

Fizik-Kimya-Matematik

Deneyler köşesinin bu etkinliğinde evde kolayca bulabileceğiniz malzemeleri kullanarak konveksiyonla ısı yayılımını gözlemleyeceğiz.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, Bilim Genç sesli yayınının yeni bölümünde maddenin dördüncü hâli olarak bilinen plazmanın özelliklerini ve nerelerde bulunduğunu açıklıyor.