Fizik-Kimya-Matematik
Dr. Mahir E. Ocak
10/05/2016 - 17:18

Matematikçi Beyni

Bir grup araştırmacının Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)’da yayımladıkları sonuçlar, matematiksel düşünme sırasında etkinleşen beyin bölgelerinin diğer düşünsel faaliyetler sırasında etkinleşenlerden farklı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar çeşitli düşünsel faaliyetler sırasında matematikçilerin ve matematikçi olmayan diğer akademisyenlerin beyinlerinin hangi bölgelerinin etkinleştiğini fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) tekniğiyle incelemiş. Deneyler sırasında akademisyenlere ileri matematikle ilgili 72 ve başka disiplinlerle ilgili 18 ayrı ifade gösterilerek dört saniye içinde doğru olup olmadıklarını söylemeleri istenmiş. Sonuçlar beynin matematiksel ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinin diğer ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinden farklı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu bölgeler sadece matematikçilerin beyinlerinde etkinleşiyor.

Elde edilen sonuçların en önemli taraflarından biri beynin ileri matematiksel ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinin basit aritmetik işlemler sırasında etkinleşenlerle aynı olması. Bu durum neredeyse bütün insanların temel aritmetik işlemleri çok iyi yapabildiği halde neden daha karmaşık matematiksel kavramları öğrenmekte zorlandığı sorusunu akla getiriyor. Araştırmacılar, matematikçi olmayanların ileri matematiksel kavramları öğrenmeye çalıştıkları sırada beyinlerinde etkinleşen bölgelerin incelenmesiyle bu ve benzeri soruların cevaplanabileceğini düşünüyor.

Sonuçlarla ilgili dikkat çekici bir başka nokta, matematikçilerin beyinlerindeki yüz tanımayla ilgili bölgelerde normalden daha az etkinlik görülmesi. Bu durum matematiksel kavramları öğrenmenin ve kullanmanın beynin diğer işlevlerle ilgili kapasitesinde azalmaya yol açtığı anlamına geliyor olabilir. Ancak bir konuda uzmanlaşmanın beyinde ne tür değişikliklere sebep olduğuyla ilgili net çıkarımlar yapabilmek için gelecekte de pek çok araştırma yapılması gerekiyor.

Fizik-Kimya-Matematik

İlkokulda hepimiz defterimize Türkiye haritasını çizmiş ve renklendirmişizdir. Peki aynı haritayı birbirine komşu şehirler farklı renkte olacak şekilde boyamak için en az kaç renge ihtiyaç duyarız?

Bu yazıda matematiğin gücünden ve fizik ile arasındaki sıkı ilişkiden bahsediyoruz.