Hareket edebilen bakteriler bu amaçla genellikle kamçı adı verilen yapıları kullanır. Bakterilerin hastalık yapma kapasiteleri, hareket etme becerileriyle ilişkilidir. Bu nedenle de hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür.

Sayfalar

  • / 20