İnsan beyninde bir günde ortalama 6.000’den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasındaki geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle  belirlendi.

Sayfalar

  • / 20