Bering Boğazı’nda bulunan Küçük Diomede Adası ve Büyük Diomede Adası’nın birbirine uzaklığı sadece 3,8 kilometreyken, aralarında 21 saat zaman farkı vardır. Çünkü Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi biri Rusya, diğeri ABD’ye ait olan bu iki adanın arasından geçer. Bu nedenle “Dün ve Yarın Adaları” olarak da bilinirler.

Sayfalar

  • / 18