İnsan kaynaklı etkinlikler sonucu havadaki aerosol miktarı arttığı için normaldekinden daha küçük su damlacıkları bulut oluşturabilir. Ancak bu bulutlardaki nem kolayca yağmura dönüşmez. Bu durum da bulutların yansıttığı ışık miktarını artırarak küresel ısınmayı etkiler.

Sayfalar

  • / 19