Sosyal Bilimler
Bilim Genç
11/12/2020 - 17:30

2020-2021 Dönemi TÜBİTAK 4004, 4005, 4006 ve 4007 Programları Başvuruları Devam Ediyor

TÜBİTAK'ın 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı  ve 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı proje başvuruları devam ediyor.

TÜBİTAK’ın bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılmasını amaçlayan 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları ve 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programlarının proje başvuruları devam ediyor. 4004, 4005 ve 4007 programlarına 28 Aralık 2020 tarihine kadar http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden; 4006 programına ise 22 Ocak 2021 tarihine kadar https://bilimiz.tubitak.gov.tr/bilimFuariBasvuru.htm adresinden başvuru yapılabiliyor.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ile bilimin toplumla buluşturulmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla desteklenen projelerde bilimsel olguların görsel anlatım ve etkileşimli uygulamalar aracılığıyla anlaşılır bir biçimde aktarılması, böylece gençlerin merak etme, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. 

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile lisansüstü öğrencilere, öğretmenlere, akademisyenlere ve bilim merkezi çalışanlarına kendi alanlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri kazandıracak etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece eğitimciler, öğrencilerin öğrenme isteklerini artırmaya, olumlu tutum geliştirmelerine ve öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulabiliyor. 

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla, katılımcılarda çeşitli bilim dallarında farkındalık oluşturan, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor. 

4004, 4005 ve 4007 programlarına doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanları ile tıbbi, tarımsal, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında projelerle başvuru yapılabiliyor. 4004 programına başvurmak için en az tezli yüksek lisans derecesine, 4005 programına başvurmak için doktora derecesine, 4007 programına başvurmak için ise en az lisans derecesine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca her üç programa başvuranların kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ile kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olarak çalışması gerekiyor. Programların başvuruları ve çağrıları ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’nın temel amacı ise öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü ve bilimsel yaklaşım becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanması. Bu kapsamda 5-12. sınıf öğrencilerinin belirlenen 43 tematik alandan en 5 tanesini içeren konular üzerinde bilimsel yönteme uygun şekilde araştırma yapabildikleri ve elde ettikleri sonuçları sergileyebildikleri ortamlar olan bilim fuarlarına destek verilmesi amaçlanıyor. 

Bilimsel araştırmaların hedefi gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulmaktır. Bu amaçla öğrenciler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları ile bilimsel araştırma yapmaya teşvik ediliyor, aralarında iş birliği yaparak proje hazırlama imkânı bulabiliyor ve araştırma yöntemleri, sonuçların derlenmesi ve sunum becerileri konusunda kendilerini geliştirebiliyorlar.

4006 programına 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları, bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji, matematik ve Türkçe derslerinden en az üçüne yer veren mesleki eğitim merkezleri, bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü görme, işitme ve zihinsel engelli devlet okulları başvurabiliyor.

4006 programının başvurusu ve çağrısı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Bilimler

Bir kıyafeti ya da bir elektronik cihazı sırf arkadaşlarınızda olduğu için satın alır mısınız? 

Anneannen, annen ve sen... Neden üçünüz de dünyaya farklı pencerelerden bakıyorsunuz? Hiç düşündün mü?