Fizik-Kimya-Matematik
Dr. Mahir E. Ocak
11/11/2020 - 08:31

Oda Sıcaklığında Süperiletkenlik Gözlemlendi

Nevada Üniversitesinde çalışan bir grup araştırmacı oda sıcaklığında süperiletken hâle geçen bir malzeme keşfetti.

Nevada Üniversitesinde çalışan bir grup araştırmacı oda sıcaklığında süperiletken hâle geçen bir malzeme keşfetti. Dr. Eliot Snider ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Nature’da yayımlandı.

Günlük hayatta kullandığımız iletken teller az da olsa dirence sahiptir. Bu durum iletken teller üzerinden aktarılan enerjinin bir kısmının ısıya dönüşüp kaybolmasına neden olur. Süperiletken olarak adlandırılan malzemelerse üzerlerinden geçen elektrik akımına karşı hiçbir direnç göstermez. Süperiletken tellerle elektrik enerjisi bir noktadan diğerine kayıpsız aktarılabilir.

Süperiletkenlerden günlük hayatta yararlanılmasının önündeki en büyük engel, süperiletkenliğin çok düşük sıcaklıklarda gözlemlenen bir olgu olmasıdır. Keşfedilen ilk süperiletkenlerin tamamı sadece mutlak sıfıra (0 Kelvin yani -273,15℃ sıcaklığa) çok yakın sıcaklıklarda süperiletken hâle geçiyordu. Onlarca yıldır üzerine çalışmalar yapılan bir konuysa pratik amaçlar için yararlı olabilecek, oda sıcaklığında süperiletken özellik gösteren malzemeler üretmek.

Nevada Üniversitesinden Dr. Ranga Dias ve Ashkan Salamat önderliğinde çalışmalar yapan bir grup araştırmacı, karbonlu sülfür hidrürün yaklaşık 15°C sıcaklıkta süperiletken hâle geçtiğini gözlemlemişler.

Geliştirilen malzemenin şu an için günlük hayatta kullanılması beklenmiyor. Çünkü malzemenin 15°C sıcaklıkta süperiletken hâle geçmesi için üzerindeki basıncın özel aletlerle atmosfer basıncının milyonlarca katına çıkarılması geriyor. Araştırmacılar, bir sonraki hedeflerinin malzemeye süperiletken özelliğini kaybettirmeden üzerindeki basıncı azaltmanın yollarını aramak olduğunu söylüyorlar. 

Fizik-Kimya-Matematik

Ayın Matematik Sorusu köşesinde Şubat 2021 sorusunu doğru çözenler belli oldu.

Ayın Matematik Sorusu köşesinde Mart 2021 sorusu yayında!