Dünya ve Yaşam
Dr. Mahir E. Ocak
29/09/2020 - 09:30

Su, Dünya’da Hep Var mıydı?

Bir grup araştırmacı Dünya’nın oluşumunun ilk aşamalarında beri sulak bir gezegen olduğunu öne sürüyor.

Günümüzde gök bilimciler arasındaki yaygın kanı Dünya’nın oluşumunun ilk aşamalarında kurak bir gezegen olduğu, bugün okyanusları dolduran yüksek miktardaki suyun ana kaynağınınsa zaman içinde yeryüzüne düşen gök taşları ve kuyruklu yıldızlar olduğu. Ancak bir grup araştırmacı yakın zamanlarda Science’ta yayımladıkları bir makalede Dünya’nın yapı taşlarının daha önceleri zannedilenden çok daha fazla miktarda hidrojen içerdiğini, Dünya’nın oluşumunun ilk aşamalarından beri sulak bir gezegen olduğunu iddia ediyorlar.

Dr. Laurette Piani ve arkadaşları Dünya’nın başlangıçtan beri sulak bir gezegen olduğu sonucuna enstatite türü meteoritlerin bileşimini analiz ederek varmışlar. Dünya’ya düşen meteoritlerin sadece %2’lik bir kısmını oluşturan bu meteoritlerin en önemli özelliği bileşimlerindeki izotopların oranının Dünya’dakilerle benzerlik göstermesidir. Bu durum Dünya’nın yapı taşlarının ve enstatite türü meteoritlerin kaynağının uzayın aynı bölgesi olduğu ve dolayısıyla bileşimlerinin benzer olduğu şeklinde yorumlanır.

Dr. Piani, geçmişte bu gök taşlarının Güneş’e yakın ve uçucu gazların yoğunlaşmasına izin vermeyecek kadar sıcak bölgelerde oluştuğu için kurak olduklarının varsayıldığını söylüyor. Ancak araştırmacılar enstatite türü çeşitli meteoritlerin bileşimini analiz ettiklerinde şaşırtıcı derecede yüksek miktarda hidrojen içerdiklerini bulmuşlar. Öyle ki eğer varsayıldığı gibi enstatite türü meteoritler ve Dünya’nın yapı taşları benzer bileşimlere sahipse, Dünya’yı oluşturan gök taşlarındaki yüksek miktarda hidrojenden bugün yeryüzündeki okyanusları dolduran tüm suyun üç katından fazlasını üretmek mümkün. Araştırmacılar bu sonuçlara bakarak Dünya’nın oluşumunun ilk aşamalarından beri sulak bir gezegen olabileceği çıkarımını yapıyor.

Dünya ve Yaşam

Dünya’nın uzun dönem yaşam koşullarını belirleyen iklimler yeryüzünde farklı dönemlerin yaşanmasına neden oluyor. Peki, iklim değişimlerinin ortaya çıkma sebebi ne?

“Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” diye tartışmadan önce ana vatanı Amerika kıtası olan domatesin sofralarımızda nasıl bu kadar vazgeçilmez bir ürüne dönüştüğü üzerinde biraz düşünmeye ne dersiniz?