Nükleotid Bazlarının İsimleri: DNA'yı oluşturan nükleotid birimlerindeki azotlu bazlar isimlerini ilk elde edildikleri yerden alır. Guanin elde edildiği kuş gübresinin İspanyolcası olan guano kelimesine; sitozin "hücre" anlamına gelen cyto kelimesine; pankreas bezinden elde edilen adenin Yunanca "salgı bezi" anlamına gelen adeno kelimesine; timin bazının ismi ise "timus bezi" ifadesine dayanır.

Sayfalar

  • / 13