Güneş kendi etrafındaki bir turunu ekvator bölgesinde 25 Dünya günü, kutuplarda ise 36 Dünya gününde tamamlar. Güneş’in kendi etrafındaki bir turunu tamamlama süresi yani bir Güneş günü sabit bir sayı ile verilemez. Çünkü Güneş’i oluşturan plazma, Güneş’in farklı bölgelerinde farklı hızlarda hareket eder.

Sayfalar

  • / 20