Dünya ve Yaşam
Dr. Tuba Sarıgül
18/08/2016 - 12:11

Çin Uygarlığının Başlangıcı Kabul Edilen Büyük Sel Efsanesi Gerçekmiş

Efsaneye göre Çin İmparatoru Yu, günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce gerçekleşen büyük sel felaketini başarıyla kontrol altına almış ve...

Efsaneye göre Çin İmparatoru Yu, günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce gerçekleşen büyük sel felaketini başarıyla kontrol altına almış ve Çin uygarlığının gelişmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak bu zamana kadar büyük sel felaketine ait jeolojik kanıtlara rastlanamamıştı. Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları MÖ 1920 yılında Sarı Nehir’de gerçekleşen büyük sel felaketine dair kanıtlar elde etti. 

data-cke-saved-src=https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/sel_efsanesi2.jpg

Araştırmada Çin’in Çinghay şehrindeki Sarı Nehir üzerinde doğal yollarla oluşmuş bir baraja ait kalıntılar bulundu. Araştırmacılar baraja ait kalıntıları ve bu bölgede nehir tabanında biriken çökeltileri inceledi. Elde edilen veriler deprem etkisiyle yıkılan barajın Sarı Nehir üzerinde büyük bir sel felaketine sebep olduğunu gösteriyor. Araştırmada sel sırasında Sarı Nehir’in debisinin yani saniyede akan su hacminin nehrin normal zamanlardaki ortalama debisinin 500 katı olduğu hesaplandı. Kalıntıların tarihlendirmesini yapan araştırmacılar büyük sel felaketinin MÖ 1920’li yıllarda gerçekleştiğini belirledi. Bu dönem Neolitik Dönem’den Tunç Çağı’na geçişte Çin’de görülen önemli kültürel dönüşümlerin ortaya çıkma tarihiyle çakışıyor.

Efsaneye göre İmparator Yu’nun babası felaketten sonra 9 yıl boyunca seli kontrol altına almaya çalışmış ama başarılı olamamıştı. İmparator Yu ise sel sularının birikmesini önleyebilmek ve sel sularını tahliye edebilmek için nehir yatağını temizledi ve yeni kanallar açtı. Sel suları çekildikten sonra bölgedeki verimli toprakların Çin uygarlığında tarımın gelişmesini sağladığı düşünülüyor.

Dünya ve Yaşam

Kuşlar fiziksel özelliklerine, uçuş amaçlarına ve dış etmenlere bağlı olarak farklı hızlarda uçabilir.

Sakarya Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden iki araştırmacı sadece Bolu’nun Aladağlar bölgesinde yetişen yeni bir bitki türü keşfetti.