Dünya ve Yaşam
Dr. Tuba Sarıgül
18/10/2016 - 17:29

Dünya’nın Jeolojik Geçmişi Araştırılırken Yanlış İzler Takip Ediliyor Olabilir

Colorado Boulder Üniversitesi’nden araştırmacılar fosil kayıtlardaki mikroorganizmaların dâhil olduğu süreçlerin belirlenmesinde kullanılan biyolojik mineralleri laboratuvar ortamında sentezlemeyi başardı.

NASA

Colorado Boulder Üniversitesi’nden araştırmacılar fosil kayıtlardaki mikroorganizmaların dâhil olduğu süreçlerin belirlenmesinde kullanılan biyolojik mineralleri laboratuvar ortamında sentezlemeyi başardı.

Mikroorganizmalar bazı minerallerin oluşumunda önemli role sahiptir. Örneğin doğadaki kayaçların ve çökeltilerin yapısında bulunan element halindeki kükürt, mikroorganizmalar tarafından bu forma dönüştürülür. Element halindeki kükürt normalde çok kararlı değildir ve kısa sürede farklı kükürt bileşikleri oluşturabilir. Ancak karbon-kükürt minerallerinin içinde, yapısında bir değişiklik olmadan uzun süre kalabilir. Bu tür mineraller bilim insanları tarafından fosillerdeki biyolojik süreçlerin varlığının kanıtı olarak görülüyor.

data-cke-saved-src=http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/john.jpg

John Spear

Bilim insanları Borup Fiord Pass buzulunda bulunan kükürt bileşiklerinden örnekler alıyor. Buzuldaki sarı bölgeler kükürtten kaynaklanıyor.

Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, yapısında karbon ve kükürt bulunan mikro ölçekteki mineralleri laboratuvar ortamında herhangi bir biyolojik süreç olmaksızın sentezlemeyi başardı. Sentezlenen minerallerin yapısı geçmişte farklı bölgelerde bulunan fosillerdeki biyolojik süreçler sonucu oluştuğu düşünülen karbon-kükürt minerallerininkine hayli benziyor.

Biyolojik süreçler sonucu oluşan ve laboratuvar ortamında sentezlenen karbon-kükürt mineralleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi Dünya’nın geçmişinin anlaşılması açısından olduğu kadar, uzaydaki yaşam arayışları için de hayli önemli. Örneğin Jüpiter’in uydularından Europa’da Gelileo uzay aracı tarafından tespit edilen kükürt bileşiklerinin biyolojik kökenli olup olmadığı merak ediliyor.

 

Dünya ve Yaşam

Kuşlar fiziksel özelliklerine, uçuş amaçlarına ve dış etmenlere bağlı olarak farklı hızlarda uçabilir.

Sakarya Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden iki araştırmacı sadece Bolu’nun Aladağlar bölgesinde yetişen yeni bir bitki türü keşfetti.