Dünya ve Yaşam
İlay Çelik Sezer
01/10/2015 - 16:35

Ekosistem Hizmetleri Nedir?

Ekosistem, birbirleriyle ve fiziksel çevreleriyle etkileşim halinde olan canlıların oluşturduğu birliktir.

Ekosistem, birbirleriyle ve fiziksel çevreleriyle etkileşim halinde olan canlıların oluşturduğu birliktir. Ekosistemler, bünyelerinde yaşayan canlı organizmaları destekleyen toprak, su, besin maddeleri gibi fiziksel ve kimyasal bileşenler içerir. Bir ekosistemde farklı hayvanlar, bitkiler, mikroskobik bakteriler gibi çok çeşitli canlılar bulunur. Ekosistemler sadece canlı ve cansız bileşenleri değil bunlar arasındaki etkileşimleri de içerir. İnsanlar da ekosistemlerin birer parçasıdır. İnsanlar olarak hayatımızı devam ettirebilmemiz ve refah içinde yaşayabilmemiz de ekosistemlerin bize sağladığı bir takım hizmetlere ve ekosistemlerin barındırdığı organizmalar, toprak, su ve besin gibi bileşenlere bağlıdır. Tüm bunlar topluca ekosistem hizmetleri olarak adlandırılır. Ekosistem hizmetlerini genellikle bizim için her zaman hazır olarak sunulan imkânlar olarak algılarız. Oysa, örneğin yaşam kaynağımız olan oksijen ekosistemlerin barındırdığı fotosentez yapan canlılar sayesinde vardır. Temiz su kaynakları, yağmur ve kar sularının ekosistemlerin çeşitli bileşenleri tarafından süzülüp temizlenmesi ve mineralce zenginleşmesi sayesinde oluşur. Önemli besin kaynaklarımız arasında olan balıklar ekosistemler sayesinde büyüyüp çoğalabilir. Hem doğal bitkilerin hem de tarım bitkilerinin tozlaşarak ürün ve tohum verebilmesi ekosistemlerin barındırdığı böcekler sayesinde olur. Bunlar ekosistem hizmetlerinden sadece birkaçıdır.

Dünya ve Yaşam

Hayvanlar gibi kaslara, eklemlere, sinirlere sahip olmasalar da bitkiler de hareket edebiliyor.

Yozgat yakınlarındaki Uşaklı Höyük’te Akdeniz mozaiklerinin atası olarak nitelendirilen yer döşemeleri keşfedildi.