Uzay
Dr. Mahir E. Ocak
09/10/2020 - 09:33

“Pi Gezegeni” Keşfedildi

Uluslararası bir araştırma grubu, yıldızının etrafında 3,14 günde dolanan bir ötegezegen keşfetti.

Ötegezegenler Güneş sisteminin dışındaki gezegenlerdir. Araştırmacılar keşfettikleri ötegezegenin varlığına dair ilk bulguları 2017 yılında NASA’ya ait Kepler Uzay Teleskobu’yla yaptıkları çalışmalar sırasında elde etmişler. Gözlemler sırasında bilimsel yazında EPIC 249631677 olarak adlandırılan, kütlesi Güneş’inkinin beşte biri kadar olan bir yıldızdan Dünya’ya ulaşan ışık miktarında her 3,14 günde bir azalma meydana geldiği tespit edilmiş. Araştırmacılar bu durumun nedeninin yıldız ile Dünya arasına giren bir gezegen olabileceğini düşünmüşler. Daha sonraları yapılan çalışmalar da bu düşünceyi doğrulamış.

Yeni keşfedilen gezegene K2-315b adı verildi. Çapı Dünya’nınkinin yaklaşık 0,95 katı kadar olan gezegenin kütlesi henüz bilinmiyor. K2-315b’nin kayaç bir gezegen olduğu tahmin ediliyor ancak canlıların yaşamasına elverişli olduğu düşünülmüyor. Çünkü yıldızına çok yakın bir yörüngede dolanan gezegenin yüzey sıcaklığı 450°C’ye kadar çıkıyor.

“Pi Gezgeni” ile ilgili detaylı bilgiye Dr. Prajwal Niraula ve arkadaşlarının The Astrophysical Journal’de yayımladıkları makaleden ulaşabilirsiniz.

Uzay

Başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda atmosfer sanki uçsuz bucaksızmış hissine kapılabiliriz. Ancak Dünya’ya uzaydan bakıldığında atmosferin aslında yerküreyi çevreleyen ince bir film gibi olduğu görülür.

Bir karadelik iki mekanizmayla büyür: çevresindeki maddeleri yutarak ve başka karadeliklerle birleşerek.