Geçmişte haberler, masallar, hikâyeler, insandan insana sözlü olarak ya da basılı yayınlar, telefon ve telgraf gibi iletişim araçları aracılığı ile aktarılabiliyordu. Günümüzde ise dijital teknolojiler sayesinde bir bilgi dünyanın diğer ucuna saniyeler içinde ulaşabiliyor.