Bugüne kadar elde edilebilmiş en eski çevresel DNA parçaları, Grönland’ın günümüzden iki milyon yıl önce, içinde ren geyiklerinin ve mamutların dolaştığı ormanlarla kaplı olduğunu gösteriyor.