Teknoloji
Dr. Nurulhude Baykal
26/11/2021 - 15:31

Modüler Origami: 12 Sonobe Birimi ile Yıldız Oktahedron Yapalım

Bu etkinliğimizde 12 Sonobe birimini birleştirerek 24 yüzlü bir geometrik cisim oluşturacağız

Geleneksel origami ile genelde tek bir kâğıttan yola çıkılarak hedeflenen şekle ulaşılır. Ancak modüler origami olarak bilinen yöntemde aynı şekilde birden fazla adet kâğıdın katlanması ve bir araya getirilmesiyle daha karmaşık yapılar oluşturulur. Modüler origami birimlerini, yapı bloklarının kâğıt versiyonları gibi düşünebiliriz.

Bu etkinliğimizde 12 Sonobe birimini birleştirerek 24 yüzlü bir geometrik cisim oluşturacağız. Bu geometrik cisim aynı zamanda “yıldız oktahedron” olarak da bilinir ve temelde bir platonik cisim olan oktahedrondan yani düzgün sekiz yüzlüden oluşur.

 

Platonik Cisim Nedir?

Ünlü filozof Platon (427-347), Timaeus ile diyaloğunda önce düzgün geometrik cisimleri dört yüzlü piramit, küp, sekiz yüzlü, on iki yüzlü ve yirmi yüzlü olarak tanımlar. Bu cisimler tüm yüzeyleri eşit olan düzgün çokgenlerin aynı açılarda bir araya gelmesiyle oluşur. Platon daha sonra tanımladığı cisimleri yaşadığı dönemde “dört temel element” olarak bilinen ateş (dört yüzlü piramit), toprak (küp), hava (sekiz yüzlü) ve su (yirmi yüzlü) ile ilişkilendirir. Platon on iki yüzlüyü de gökyüzündeki 12 takımyıldızdan dolayı gök kubbe ile bağdaştırır.

Platonik cisimler

Platonik cisimler, tüm yüzeyleri eşit olan düzgün çokgenlerin aynı açılarda bir araya gelmesiyle oluşur.

 

Oktahedron Nedir?

Oktahedron, Antik Yunancada “sekiz yüzlü” anlamına gelir. Okta sözcüğü “sekiz”, hedros da “yüzey” demektir. Bir düzgün sekiz yüzlü, sekiz adet eşkenar üçgenden oluşur.

düzgün sekiz yüzlü

Platonik bir cisim olan düzgün sekiz yüzlü, sekiz adet eşkenar üçgenden oluşur.

 

Yıldız Oktahedron Nedir?

Oktahedronun her bir yüzüne, tabanı yüzeyi kaplayacak ölçüde bir tetrahedron yani dört yüzlü piramit eklendiğini düşünürsek yıldız oktahedronu gözümüzde canlandırabiliriz. Ünlü bilgin Johannes Kepler, bu şekli 1609 yılında sekiz uçlu yıldız (stella octangula) olarak tanımlamıştı.

sekiz üçlü yıldız

Johannes Kepler tarafından 1609’da tanımlanan sekiz uçlu yıldız

 

 

Teknoloji

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 22 Ocak Cumartesi günü başladı. 

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarının başvuruları başladı. TEKNOFEST heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 28 Şubat!