Periyodik tablonun birinci grubunda yer alan alkali metaller suyla temas ettiklerinde, şiddetli bir şekilde tepkimeye girerler. Bu sırada ısı, hidrojen ve başka tepkime ürünleri açığa çıkar. Hidrojen yanıcı bir gazdır ve açığa çıkan ısı hidrojenin alev alarak patlamasına sebep olur.