Biyolojide bireyler popülasyonları, popülasyonlar komüniteleri, komüniteler ise ekosistemleri oluşturur.