Hücreler, DNA’larını yavru hücrelere aktararak yeni hücreler oluşturur. Bunun gerçekleşmesini sağlayan olaylardan biri de mayoz bölünmedir.